Home

Jubilej - 100 godina rada

Osnovna škola "Mahmut Adrović"... Jubilej,100 godina rada...
JU Osnovna škola "Mahmut Adrović" iz Petnjice ove godine proslavlja veliki jubilej,100 godina rada i postojanja.Svakako značajan jubilej koji zavredjuje pažnju.


I ove godine,kao i svake predhodne,škola će organizovati centralnu proslavu povodom dana škole.Ali imajući u vidu da se ove godine radi o značajnom jubileju,zaposleni u školi su došli na ideju da za ovu priliku urade MONOGRAFIJU,koja bi bila svojevrsni poklon za ovaj značajan jubilej.
Monografija će sadržati sve one najznačajnije podatke iz života škole u predhodnih 100 godina.Sadržaće neke zanimljive podatke koji pokazuju koliko je ova ustanova bila značajna za obrazovanje ljudi u Bihoru,a samim tim i za razvoj samog Bihora.
Ovaj kraj je iznjedrio veliki broj obrazovanih ljudi,Doktora nauka,Magistara,Ljekara,Profesora,visokoškolaca uopšte,a svi oni će biti obuhvaćeni monografijom.

Da bi ova MONOGRAFIJA ugledala svjetlo dana potrebna su značajna finansijska sredstva,posebno u dijelu štampanja,jer su čitav posao oko sakupljanja podataka,slika i drugog,odradili zaposleni u školi.
Škola trenutno nema sredstva sa kojima bi finansirala štampanje monografije,pa je ovaj članak ujedno i poziv svima,posebno onima koji su bili djaci ove škole,da se uključe i pomognu u finansijskom dijelu.
Potrebna suma novca je 2 000 eura,toliko su troškovi štampanja 500 primeraka monografije,pa se apeluje na sve zainteresovane koji žele i koji su u mogućnosti,da pomognu.

Za sve detaljnije informacije o načinu na koji možete pomoći možete se obratiti koordinatoru Poslovnog centra Petnjica ili direktoru škole Rifatu Ramčiloviću...