Home

Izbori u Petnjici - Bošnjačka stranka

Sobzirom da je predsjednik Crne Gore,gospodin Filip Vujanović,raspisao lokalne izbore u Petnjici za 16 novembar ove godine,aktivnost političkih partija na području Bihora se pojačala.Danas smo sa tim povodom u Poslovnom centru Petnjica razgovarali sa gospodinom Adnanom Muhovićem,predsjednikom Bošnjačke Stranke Crne Gore,Opštinski Odbor –Petnjica.
Gospodinu Muhoviću smo postavili nekoliko pitanja na koja nam je on odgovorio...

 

Adnan Muhović - klandidat Bošnjačke strnake

Njegovo mišljenje o projektu Poslovni centar Petnjica:

-Projekat Poslovnog centra vidi kao veoma značajan i potreban našoj opštini.Saradnja naše Dijaspore i Domovine mora se podići na najveći mogući nivo,jer je po njemu Dijaspora podjednako važna za razvoj Petnjice kao i domicilno stanovništvo.Potrebno je stvoriti prave uslove i dobru ekonomsku klimu da naši ljudi počnu ulagati u Petnjicu,naročito sada kada smo posle toliko godina ponovo opština.

Nešto o programu stranke:

-Bošnjačka stranka je jedina stranka u Crnoj Gori koja je u svom programu,kao prioritetni cilj imala vraćanje statusa opštine Petnjica,pa je samim tim i u dobrom dijelu učestvovala u procesu vraćanja.Jedan od zahtjeva,nakon parlamentarnih izbora prema koalicionom partneru,bio je vraćanje statusa opštine Petnjica,obzirom da je na osnovu rezultata sa tih izbora BS odlučila vlast.Bošnjačka stranka se zalaže za regionalizaciju Crne Gore i rješavanje pitanja Sandžaka kao Evropske prekogranične regije,što je u direktnoj vezi sa ekonomskim,kulturnim i svakim drugim razvojom opštine Petnjica.

Mogućnosti opštine Petnjica:

-Obzirom da smo nova opština to znači da počinjemo sa „nule“,što je prednost u odnosu na neke već uveliko zadužene opštine u Crnoj Gori.Postoje velike mogućnosti razvoja,naročito u poljoprivredi i u malom i srednjem privatnom biznisu.Veliku šansu razvoja vidi i u otvaranju i povezivanju naše opštine sa susjednim opštinama u Crnoj Gori,ali i preko Pešteri sa susjednim opštinama u Srbiji.Za sve ovo od ključnog značaja je putna infrastruktura koja se pod hitno mora poboljšati.Potrebno je uraditi magistralni put Bioča-Petnjica-Pešter,kao i magistralne prilaze iz pravca opština Berane i Rožaje.Veliku šansu vidi i pristupu IPA fondovima,naročito u dijelu prekogranične saradnje.

Šta će Bošnjačka Stranka uraditi da Bihor učini boljim:

-BS je jedan od konstituenata vladajuće koalicije na državnom nivou i iz svojih redova ima Podpredsjednika Vlade,što znači da je osim što je koalicioni partner i partner državi.To znači,da ako BS osvoji vlast,ili bude dio vlasti u Petnjici,da će se sa državnog nivoa i budžeta ulagati u njen ekonomski razvoj.Drugo što je važno i opšte poznato je da danas zvanična saradnja Crne Gore i Turske ide preko BS.A ne treba ni govoriti da je danas privilegija i drugim ekonomski mnogo jačim državama saradnja sa Turskom na svim poljima.Ako gradjani ukažu povjerenje BS,biće značajnih investicija iz Turske preko agencije TIKA,jer će se jačanjem BS aktivirati motivacioni faktori zainteresovanih za ulaganje u Petnjicu.Takođe BS će se zalagati da se u Bihoru zapošljavaju Bihorci,a ne kao do sada da naši ljudi sa završenim fakultetom odlaze na zapad,a da se zapošljavaju ljudi „sa strane“.Bihorci treba da shvate da je BS jedini njihov autentični zastupnik i da će se samo ona punim kapacitetima zalagati za ostvarivanje njihovih prava,prosto je prirodno da u jednoj gotovo čisto bošnjačkoj sredini,kakva je Petnjica,ostvari značajan rezultat jedna nacionalna stranka kakva je BS,koja ujedno baštini i gradjanske vrijednosti.BS se zalaže za stvaranje unutar-bošnjačkog lobija u svim partijama i organizacijama,što je svakako pokazatelj da joj je na prvom mjestu narod i Petnjica a tek onda uski stranački interesi.