Home

Rekonstrukcija i proširenje "Latskog" mosta...

Rekonstrukcija i proširenje "Latskog" mosta...

Ovih dana je u Lagatorima u toku akcija rekonstrukcije i proširenja mosta.Tom prilikom smo danas u Lagatorima i razgovarali sa mještanima Sajkom,Eskom i Enverom Latićem koji su aktivni učesnici akcije.

Obzirom da je putna infrastruktura u Lagatorima veoma loša,o čemu dovoljno govori i činjenica da je najveći dio asfaltnog puta ispresijecan i krpljen betonom,u iščekivanju da nadležne institucije odrade svoj dio posla u cilju poboljšanja trenutnih uslova,mještani Lagatora,Sajko,Elvir i Nusret Latić su došli na ideju da poprave ogradu na Latskom mostu.Od ove njihove ideje se otišlo dalje i dogovoreno je da se postojeći most rekonstruiše i proširi.Sajko i Elvir Latić su prihvatili da obezbijede najveći dio sredstava,a firma "BIHOR",vlasnika Eska Latića,je prihvatila da besplatno odradi jedan dio radova.Ovdje moramo napomenuti da je i 1975 godine,kada je most počeo da se pravi,jedan dio sredstava za izradu stopa obezbijedio Sajko Latić.
Svjesni činjenice da je za pomenutu investiciju potrebno izmedju 8 i 10 hiljada eura,ljudi koji vode i prate akciju su obavijestiligradjane Bihora i političke partije koje djeluju na teritoriji Bihora,da je akcija otvorenog tipa i da je svaka pomoć dobrodošla.Na poziv se,od političkih subjekata,do sada odazvala Bošnjačka Stranka,koja je obećala sumu od 1 000 eura za rekonstrukciju.Osim njih pozivu za pomoć u akciji su se odazvali i mještani Lagatora,pa će tako Samet Latić sa braćom obezbijediti ogradu na mostu,Izet Ramdedović je uradio iskop stopa i potrebnih kanala,a postoje i obećanja od Džeka Latića,Mika Rujovića,Isada Muratovića i Ervina Latića da će pomoći nastavak akcije.
Do sada je uradjen iskop stopa mosta i betonaža kanala za stope,koje će biti uradjene u narednih nekoliko dana.Most će nakon završetka ove akcije,sa postojećih 4 metra širine biti proširen na 6 metara,a u sklopu njega će biti uradjena i pješačka staza širine 80 centimetara.

  • m1
  • m2
  • m3

  • m4
  • m5
  • m6


Ovaj članak je ujedno i poziv svima zainteresovanim,prvashodno ljudima iz dijaspore,koji su u mogućnosti,da pomognu,jer je svaka pomoć dobrodošla.Ljudi koji vode akciju se nadaju da će odziv biti bolji nego prilikom izgradnje rasvjete,kada je samo jedan mali dio mještana Lagatora koji žive i rade u inostranstvu pomogao akciju.
Kod ove akcije ne postoje nikakvi odbori za izgradnju i nadgledanje radova,već ovu akciju vode i njen tok prate Sajko(069/503-604) i Esko Latić(069/451-265) ,pa se njima možete obratiti za sve informacije vezane za tok akcije i način na koji želite pomoći.