Home

Hajrat most Petnjica

"Hajrat most" u Petnjici...

Mostovi spajaju obale rijeka,ali njihova najznačajnija uloga je i da spajaju ljude...
Ovih dana u Bihoru su aktuelne rekonstrukcije i izgradnje nekoliko mostova,pa tako imamo nove mostove u

Lagatorima,Trpezima,a sada i u Petnjici.
Naime,Muratović Isad,Mirsad i Šadija,su odlučili da na mjestu starog visećeg mosta u Petnjici izgrade potpuno novi "Hajrat most".
Dosadašnji most je bio viseći i namijenjen je bio samo za pješake,nekoliko puta je bio oštećen usled bujica ali je i uprkos tome veoma prometan jer je najkraća veza desne obale Popče sa Petnjicom pa ga u najvećoj mjeri koriste djaci.


Razgovarajući danas sa Isadom Muratovićem,saznali smo da će novi most biti u kompletu betonski i lučni,tačnije most sa dva luka,ukupne dužine 21 metar a širine 3 metra.Most će biti otvoren i za saobraćaj,za vozila do 5 tona nosivosti,odnosno za automobile.


Uz most će biti napravljena i "hajrat česma" a karakteristično za ovaj most je i to što će biti kompletno osvijetljen,što će mu dati dodatnu draž i vizuelnu ljepotu.
Po Isadovim riječima "uz Allahovu pomoć,nadamo se da će završetak radova i puštanje mosta u upotrebu biti prije predstojećeg Kurban Bajrama."

 

  • m2
  • m3
  • m4

  • m5
  • m6
  • m7

 

Porodica Muratović,"U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog" ostavlja ovaj most svim prolaznicima ovog dunjaluka,da ga akobogda u zdravlju i sreći koriste...