Home

Rezultati izbora u Petnjici

U subotu 16.11.2013.godine,u Petnjici su održani prvi lokalni izbori za izbor odbornika u skupštini opštine Petnjica...

Za učešće na izborima se prijavilo sedam političkih partija:
1.Demokratska Partija Socijalista
2.Pozitivna Crna Gora
3.Stranka penzionera,socijalne pravde i invalida rada
4.Socijalistička Narodna Partija
5.Bošnjačka Stranka
6.Liberalna Partija i
7.Socijaldemokratska Partija


Pravo na glasanje na ovim izborima imalo je 6 331 gradjanin,a rasporedjeni su bili na 17 biračkih mjesta.

Najveće biračko mjesto je bilo Trpezi sa 952 upisana birača,a najmanje Kruščica sa 69 upisanih birača.

Svoje biračko pravo je iskoristilo 3 210 birača,što je 52% od ukupno upisanih.

1.Demokratska Partija Socijalista je dobila 1 457 glasova,odnosno 15 odborničkih mjesta.
2.Pozitivna Crna Gora je dobila 68 glasova,bez odborničkog mandata.
3.Stranka penzionera socijalne pravde i invalida rada je dobila 10 glasova,bez odborničkog mandata.
4.Socijalistička Narodna partija je dobila 97 glasova,odnosno 1 odborničko mjesto.
5.Bošnjačka stranka je dobila 430 glasova,odnosno 4 odbornička mjesta.
6.Liberalna partija je dobila 31 glas,bez odborničkog mandata.
7.Socijaldemokratska partija je dobila 1 102 glasa,odnosno 11 odborničkih mjesta.

Na osnovu ovih rezultata,nijedna od partija nije osvojila većinu,za koju je bilo potrebno 16 odborničkih mandata,pa će za pravljenje lokalne vlasti biti potrebno sklapati koalicije...