Home

Početak iz minusa

U većini medija u Crnoj Gori,odjeknula je informacija da će novoj Opštini Petnjica pripasti dio duga Opštine Berane.Tačan iznos ukupnog duga Opštine Berane se ne zna,ali prema informacijama vladajuće koalicije i opozicije on se kreće izmedju 10 i 15 miliona eura.

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Petnjica biće održana 13. decembra. Predviđeno je da tada budu formirani i prvi organi upravljanja najmlađe opštine, ali ono što Petnjicu čeka u 2014. u ekonomskom i svakom drugom smislu i dalje je nepoznanica.

Za to je ponajviše kriv indolentan odnos države, koja nije predvidjela bilo kakvu vrstu pomoći za nove opštine, a Petnjičani najviše strahuju od neminovnog diobnog bilansa sa opštinom Berane, koji podrazumijeva, po logici stvari, i podjelu nagomilanih dugovanja. Revizorski izvještaj pokazao je da opština Berane zadužena skoro 10 miliona eura, mada je beranska opozicija na jednoj od posljednjih sjednica tvrdila da taj dug iznosi i cijelih 15 miliona, što lokalna vlast nije demantovala.

U strankama koje dijele vlast u Petnjici, Demokratskoj partiji socijalista i Bošnjačkoj stranci, međutim ne fali optimizma.

“Opština Petnjica kreće praktično od nule i 2014. će biti godina izazova, u kojoj će se morati puno raditi i godina kada se moraju formirati preduzeća, ustanove i institucije. Nužno je prvenstveno formiranje organa, a onda nakon toga svaki organ mora raditi što više i kvalitetnije kako bi se moglo očekivati, da opština zaživi i da se zadovolji osnovni interes građana u najmlađoj opštini. Trudićemo se da to bude administracija koja neće biti brojna, za početak dvadesetak ljudi”, kazao je prvi čovjek DPS-a Samir Agović.

On je naveo da će za početak biti potrebna pomoć Vlade.

“Mislim i na Egalizacioni fond i na konkretniju pomoć Vlade. S obzirom na to da smo nova opština, realno je da nam pomognu i Vlada, ali i opština Berane. Kada se stvore uslovi očekujem da imamo sopstvene prihode. Studije su pokazale da su ti prihodi realni i da ih treba samo pokupiti kako je to propisano zakonom. Osnova naše politike treba da bude razvojna priča i stvaranje radnih mjesta u realnom sektoru: poljoprivredi, turizmu, naravno sa kvalitetnim projektima i saljudima koji su spremni da kapital ulože u novu opštinu, a naša osnovna uloga biće da stvorimo povoljan ambijent za potencijalne investitore”, kazao je Agović.

Ni Adnan Muhović iz BS se ne plaši toga što Petnjica kreće od nule.

“Postoje značajna obećanja od predsjednika Vlade i potpredsjednika za regionalni razvoj da će uložiti značajna sredstva u Petnjicu. Pokušaćemo da zaposlimo ljude, ali ćemo gledati da naš administrativni aparat ne bude veliki, nekih tridesetak ljudi za početak. Pokrenućemo takođe prekograničnu saradnju, s obzirom na to da Petnjica pripada sandžačkoj regiji. Tu postoje značajne srdtsva iz EU iz IPA fondova. To je područje vezano za poljoprivredu i stočartvo, država je obećala da i tu pomoći preko resornih ministarstava”, smatra Muhović.

Na pitanje kako će regulisati diobni bilans sa bivšom zajedničkom opštinom, Agović je kazao da će se to pitanja otvoriti nakon formiranja opštinskih organa.

“Obje opštine će biti u obavezi da sarađuju i otvorenja pitanja, nadam se, rješavaju efikasno i u interesu obje opštine. Sada je nemoguće odgovoriti na takvo pitanje, s obzirom na to da nijesmo imali ni u najavi, niti bilo kakvu drugu mogućnost da eventualno iskažemo potrebe jedne ili druge opštine”, kazao je Agović.

Muhović je kazao da strahuje od obaveze vraćanja dugova.