Home

U Petnjici konstituisana vlast

Na osnovu člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi,a u vezi sa članom 49 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore,Skupština Opštine Berane saziva:

KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA
Sjednica će se održati danas u 11 časova u velikoj sali Doma Kulture Petnjica,sa Dnevnim redom:

1.Podnošenje izvještaja OIK o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštini opštine Petnjica održanim 16.11.2013.

2.Potvrdjivanje mandata odbornika Skupštine opštine Petnjica

3.Obrazovanje komisije za izradu privremenog poslovnika o radu Skuštine opštine Petnjica

4.Predlog privremenog poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica

5.Izbor Predsjednika Skupštine opštine Petnjici

Odbornici skupštine opštine Petnjica,njih 31 iz četiri političke partije koje su na novembarskim lokalnim izborima dobile najviše glasova gradjana Petnjice,birali su prvog Predsjednika Skupštine opštine Petnjica...

Čast da vodi prvu sjednicu Skupštine opštine Petnjica,kako to i obično biva,pripala je najstarijem odborniku,gospodinu Šabanu Šabotiću.

Držeći se usvojenog Dnevnog reda,na početku zasijedanja je gospodin Veselin Došljak,kao predsjednik Opštinske Izborne Komisije,podnio izvještaj o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštini opštine Petnjica održanim 16.11.2013. nakon čega su potvrdjeni mandati odbornicima.

Sledeći korak je bilo obrazovanje Komisije za izradu privremenog Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica,kao i Predlog privremenog Poslovnika o radu,koji je skupština usvojila.Ovdje dolazi do prvog neslaganja medju odbornicima,jer su odbornici SDP-a zahtijevali da glasanje za izbor Predsjednika skupštine opštine Petnjica bude tajno,dok su odbornici DPS-a i BS-a tražili da bude javno.Nakon glasanja,većina je odlučila,da glasanje za izbor Predsjednika skupštine opštine Petnjica bude javno.
Predložena su dva kandidata:
-Adnan Muhović,na predlog BS i DPS-a i
-dr Almir Rebronja,na predlog SDP-a

Sa 19 glasova ZA ,jednim UZDRŽANIM i 11 PROTIV,gospodin Adnan Muhović je izabran za prvog Predsjednika Skupštine opštine Petnjica...
 


U nastavku zasijedanja,na Dnevnom redu su bili Predlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje,kao i imenovanje predsjednika i članova u Odboru za Statut i propise i Odboru za finansije i ekonomski razvoj.Nezadovoljni zastupljenošću svojih članova u ovim Odborima(dobili 4 člana a tražili 6),odbornici SDP-a su napustili zasijedanje,pa su Prijedlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Petnjica i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za donošenje Statuta opštine Petnjica usvojeni bez njihovog prisustva...