Home

Javna rasprave Nacrta Statuta

 

Odbor za Statut i Propise opštine Petnjica objavio je Program Javne Rasprave Nacrta Statuta opštine Petnjica...

24.12.2013.godine u 14 časova, u Maloj sali Doma kulture u Petnjici,Odbor za statut i propise organizuje Javnu raspravu na kojoj će učešće uzeti GRAĐANI...

26.12.2013.godine u 14 časova, u Maloj sali Doma kulture u Petnjici,Odbor za statut i propise organizuje Javnu raspravu na kojoj će učešće uzeti POLITIČKE PARTIJE...

27.12.2013.godine u 14 časova, u Maloj sali Doma kulture u Petnjici,Odbor za statut i propise organizuje Javnu raspravu na kojoj će učešće uzeti CIVILNI SEKTOR(Nevladine organizacije i udruženja)...