Home

Zaključen Program Javne rasprave

Današnjom Javnom Raspravom je zaključen Program Javne rasprave Nacrta Statuta opštine Petnjica kojom su obuhvaćeni gradjani,političke partije i civilni sektor(nevladina udruženja i organizacije).

Piše: Anel Muratović


Na današnjoj Javnoj raspravi učešće je uzeo i koordinator Poslovnog centra Petnjica u ime Udruženja Evropa za opštinu Petnjica i osim svojih predloga,iznio sugestije i predloge nekoliko ljudi i aktivista iz Dijaspore koji nisu mogli da uzmu direktno učešće u raspravi.

Na početku moram napomenuti,da se tekst Nacrta Statuta opštine Petnjica u velikoj mjeri oslanja na ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI države Crne Gore,pa je kao takav veoma sličan Statutu opštine Berane ali i većini statuta ostalih opština u Crnoj Gori.

Prva primjedba na nacrt Satuta opštine Petnjica data je na činjenicu da se u tekstu ovog Nacrta statuta nigdje ne pominje Dijaspora,za šta vjerujemo da je nehotičan propust.
U cilju ispravljanja ovog propusta dat je i PREDLOG da se u ČLANU 32 koji se tiče Skupštinskih odbora doda i ODBOR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM.Pored ovog Odbora,u Članu 32 koji se tiče Skupštinskih savjeta takodje postoji prostor za uključivanje Dijaspore i to kroz formiranje SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM.
Smatram da su ovi PREDLOZI sasvim na mjestu i da će naići na razumijevanje Odbora za Statut i propise i biti uvršteni u tekstu Statuta opštine Petnjica.

Takodje,koordinator Poslovnog centra Petnjica je Odboru za Statut i propise dao i SUGESTIJU da se u ČLANU 83 koji se tiče Menadžera opštine koji koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj,održivi razvoj,podstiču preduzetničke inicijative,privatno i javno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj lokalne samouprave,PROŠIRI DIJAPAZON DJELOVANJA Menadžera opštine,po svim ovim gore navedenim odredbama i na DIJASPORU,jer upravo u smjeru ekonomskog i održivog razvoja,podsticanju preduzetničke inicijative,Dijaspora može najbolje iskazati svoj potencijal.

Rok za predaju PREDLOGA,PRIMJEDBI I SUGESTIJA,Odboru za Statut i propise na predlog teksta Nacrta Statuta opštine Petnjica je 5 januar,tako da će u narednim danima sigurno biti još prostora za analizu.


DIJASPORA BI, PO PREDLOZIMA KOORDINATORA POSLOVNBOG CENTRA I AKTIVISTA IZ DIJASPORE, TREBALA DA BUDE PUNO VISE ZASTUPLJENA U STATUTU I DALJEM FUNKCIONISANJU OPSTINE PETNJICA - TE SU SA OVIM U VEZI  DATI KONKRETNI PREDLOZI IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPSTINE PETNJICA... ZADNJI ROK ZA DAVANJE PREDLOGA O STATUTU JE 05.01.2014 ZATO BI BILO POZELJNO DA SE SVI ONI KOJI SE AKTIVNO BAVE SA OVIM PITANJEM UKLJUCE U OIVAJ PROCES; JER JE SAD VRIJEME ZA IZMJENE/DOPUNE U STATUTU (Kompletan Statut imate na stranici www.opstina-petnjica.com) dosadasnji predlozi izmjena na nasem Facebooku.... vise info Poslovni Centar Petnjica www.opstina-petnjica.com