Home

Dijaspora - domovina

U četvrtak,31.07.2014.godine u Petnjici,po dvanaesti put je održana manifestacija “DANI DIJASPORE”.Program je bio veoma sadržajan I sastojao se iz nekoliko segmenata a počeo je izložbom slika Mirsada Koljenovića.


Nakon toga uslijedilo je svečano otvaranje manifestacije u Domu kulture u Petnjici pred velikim brojem ljudi.Prisutne u Sali su,izmedju ostalih,pozdravili gospodin Samir Agović – predsjednik Opštine Petnjica,gospodin Adnan Muhović – predsjednik Skupštine Opštine Petnjica,a veoma značajno je bilo I prisustvo I gospodina Predraga Mitrovića – dirktora Uprave za Dijasporu.
U muzičko – zabavnom dijelu programa nastupili su KUD “BIHOR” iz Petnjice,Esad Merulić – izvodjač sevdalinki iz Podgorice,kao I gospođa Dragana Popović,profesorica violine iz Berana.

Nakon ovog svečanog dijela druženje se nastavilo u Hotelu u Petnjici,gdje je u 15 časova počeo I Okrugli sto na temu DIJASPORA – DOMOVINA.


Interesovanje za Okrugli sto je bilo veliko,što pokazuje I boj prisutnih kojih je bilo oko pedesetak.Na Dnevnom redu Okruglog stola su bile tri teme:Predlog Zakona o Dijaspori,Statusna pitanja I Ekonomska pitanja.
Pored predstavnika Lokalne uprave Petnjica,Udruženja I pojedinaca iz Dijaspore,Okruglom stolu su prisustvovali još I gospodin Zoran Djukanović,šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove u Upravi za Dijasporu I gospodin Rade Obradović,predstavnik Ministarstva Unutrašnjih poslova Crne Gore.


Gospodin Djukanović je predstavio Predlog Zakona o Dijaspori I ukazao na činjenicu da je na ovaj Predlog Zakona stigao veliki broj komentara I sugestija.Veliki broj sugestija je I prihvaćen,što pokazuje da je za ovaj Zakon pokazano veliko interesovanje,pogotovo udruženja I institucija iz Dijaspore.U diskusiju na ovu temu se uključio veliki broj predstavnika udruženja,a posebno aktivno je bilo Udruženje gradjana porijeklom iz Sandžaka u BiH,podružnica Petnjica,odnosno Predsjednik podružnice,gospodin Ismet Ramčilović.
Gospodin Rade Obradović,predstavnik Ministarstva Unutrašnjih Poslova Crne Gore,koji je prisutan na svih dvanaest održanih Okruglih stolova,je odgovarao na statusna pitanja naših ljudi iz Dijaspore,I u najkraćem pokušao da objasni kako riješiti najčešće problem sa kojima se oni susreću.


Treća tema je bila jednako zanimljiva I iscrpna,što pokazuje I podatak da je Okrugli sto trajao skoro do 20 časova I da je čak odredjen njegov nastavak za 04.07.2014.Na ovu temu se vodila rasprava kako naći najbolji model za ekonomsku saradnju Dijaspore sa Domovinom,kako udruženja tako I pojedinaca.Predstavnici Lokalne uprave su predstavili set podsticajnih mjera za potencijalne zainteresovane ulagače,koji predvidja značajnu podršku u smislu besplatnog davanja zemljišta na korišćenje ,kao I oslobadjanja lokalnih taksi za investiture koji planiraju da zaposle odredjeni broj ljudi.Takodje,predstavljen je I Predlog Savjeta za razvoj Petnjice u čiji sastav bi bili uključeni predstavnici udruženja I pojedinaca I svih zemalja gdje ima naše Dijaspore,I o ovom Savjetu će biti dosta priče u narednom period kada će ovaj Predlog biti dat na Javnu raspravu I proći Skupštinsku proceduru.Značajno je još I pomenuti da će Lokalna Uprava,vrlo brzo,formirati I kancelariju za saradnju sa Dijasporom,čiji će zadatak biti komunikacija na dnevnom nivou sa udruženjima I pojedincima iz Dijaspore.