Home

Tribina BDZ u Crnoj Gori - Dortmund


U petak 10 Novembra 2017 godine  medija centar njemačkog grada Dortmunda - DITRICH KEUNING HAUS - bio je mjesto održavanja tribine BDZ-a u Crnoj Gori u organizaciji zavičajnog udruženja "Evropa za opštinu Petnjica" e.V.  sa temom: "Lokalni izbori u Crnoj Gori - Petnjica".

Ditrich Keuning Haus - Dortmund


Domaćin tribine gospodin Senad Mehović, predsjednik navedenog udruženja, dao je sve od sebe da sve prodje u izvanrednom ambijentu, lagodnom razgovoru i opuštenosti. Odmah na početku tribine zahvalio se gostima na njihovom boravku i izrazio toplu dobrodošlicu.


 Pripremio: Osman Destanović

Gosti tribine, kao što je najavljeno,  bili su predstavnici BDZ u Crnoj Gori , jedne od 8 stranaka koje se takmiče na lokalnim izborima u Petnjici, gospodin Adnan Ademović, podpredsjednik BDZ u Crnoj Gori i gospodin  Almir Muratović kandidati BDZ u Crnoj Gori nosioc liste  "Za život u Bihoru" .
Gosti iz Crne Gore upoznali su prisutne o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori vezano za predstojeće izbore koji se održavaju krajem Novembra 2017 godine. Temu tribine je otvorio gospodin Adnan Ademović.
Gospodin Ademović se zahvalio predsjedniku udruženja i organizatoru tribine Senadu Mehoviću na dočeku i lijepom prijemu, a potom je govorio o aktivnosti BDZ-a Crne Gore te o programu stranke uopšte. Stranačkim ciljevima i radu koji je do sada BDZ kao stranka preduzela i šta planira raditi u budućnosti. Gospodin Ademović je izrazio uvjerenje da se uz permanentan rad i djelovanje na licu mjesta ciljevi stranke lagano ispunjavaju te da BDZ svakim danom dobija na značaju šireći broj svojih pristalica i članstvo stranke.
Takodje je stavio akcenat na kontakte i veze sa dijasporom, te istakao postojanje posebnog projekta koji precizno odredjuje oblasti saradnje sa dijasporom gdje je dat  prioritet i značaj ekonomskim pitanjima i privrednom razvoju. U okviru toga projekta planirane su i aktuelne tribine sa čijom realizacijom je otpočeto.
Gospodin Almir Muratović, kandidat za odbornika u Opštini Petnjica u svom dužem, nadahnutom i informativnom izlaganju akcenat je stavio na program stranke koji se nastoji realizovat na lokalnom nivou u Opštini Petnjica. Istakao je da BDZ u Crnoj Gori prvi put učestvuje na izborima u Petnjici, te da očekuje dobre i pozitivne rezultate i zadobijanje povjerenja glasača. Samo uz zalaganje svih bihoraca Opština Petnjica može krupnim koracima naprijed, te je pozvao prisutne da ulažu u Petnjicu zašta postoje projekti koje će BDZ i on lično afirmisati gradjanima u Petnjici i posebno dijaspori.
Kandidat za odbornika, gospodin Muratović  posebno je istakao da će sa pozicije vlasti aktivno raditi na uključivanje dijaspore u društveno-politički život u Petnjici. Zašta postoje optimalni uslovi i njegova procjena, kao i procijena stranke BDZ-a u Crnoj Gori je da bi taj projekat dao veoma dobre rezultate na svakom planu i doprinio boljem životu u Bihoru što je i moto stranke na ovim izborima.
U daljem izlaganju, gospodin Muratović, informisao je prisutneprioritete zalaganja BDZ i njega lično. Izmedju ostalog naveo je projekte za: otvaranje isturenih odeljenja (detašmana) fakulteta u Petnjici, osnivanje kancelarije za dijasporu, osnivanje kancelarije za ekonomsku promociju opštine i privlačenje investitora te podršku unapredjenju preduzetništva na području opštine... i mnoge druge projekte koje je uradila BDZ u Crnoj Gori kao svoj doprinos razvoju opštine.

Svi ovi projekti koje BDZ posjeduje ukoliko bi bilo sprovedeni, a BDZ u Crnoj Gori je sposoban provesti ih, neminovno će dovesti do razvoja Bihora i život u Bihoru iz čega je proizišao moto stranke.

Po završetku izlaganja gostiju iz Crne Gore riječ je uzeo gospodina Senad Mehović predsjednik udruženja i domaćin tribine.  Gospodin Mehović je izrazio značaj bliske saradnje dijaspore i matice naglašavajući da je jedan Bihor u Crnoj Gori, a drugi Bihor u dijaspori. Interesovanje dijaspore za dogadjaje i razvoj voljenog rodnog kraja je veliko, ali po ocjeni gospodina Mehoviće nije mu do sada davan odrdjeni značaj. Sve se svodilo na kulturno-folklorne priredbe te rodbinske posjete dijaspore, bez ozbiljnih ekonomskih projekata.
Jedan od domaćina projekta tribina u Njemačku, uspješni biznismen iz Hannovera, gospodin Mijaz Ramdedović, svoje izlaganje je akcentirao ekonomskim temama. Istakao je da njegova generacije  ima još samo 10 godina da učini nešto konkretno za Bihor, što je relativno kratko vrijeme, ali i vrijeme u kome se može dosta uraditi. Založio se da predstavnici stranaka naprave konkretne projekte i dostave ih dijaspori za koje bi se lobiralo u inostranstvu kroz njihovu prezentaciju i konkretno prikazivanje. Od priče nema ništa, mora se krenuti u akciju sa konkretnim projektima i njihovom realizacijom u domovini.
Gospodin Nusret Balić, uspješni biznismen iz Dortmunda, takodje se dotakao ekonomskih tema slažući se sa predhodnim govornicima da je potrebno ulaganje dijaspore u rodni Sandzak, te da je najbolji oslonac onaj na sopstvene snage. Preduslov svega je povoljan ambient i preduzetnička klima koja bi privukla investitore, kako domaće ljude u dijaspori, tako i njemačke firme koje su zainteresovane za investiranje.

Na kraju informativnog i opširnog izlaganja gosti iz Crne Gore su odgovarali na pitanja prisutnih od čega su dominirala pitanja vezana za izbore, mogućnostima povratka i projektima BDZ u Crnoj Gori na ekonomskom planu.