Koristan hobi - Pčelarstvo

U Petnjici stiglo proljeće... Ugrijalo sunce,počeo prvi behar a na cvjetovima behara pčele...

To nas je i inspirisalo za ovu priču o pčelinjaku Sabra Ramčilovića iz Lagatora...

 

Svoje prvo pčelinje društvo je pronašao 1994.godine u dimljaku stare kuće,prije skoro 20 godina,i od tada pa sve do danas ostao zaljubljenik u pčele,prelazeći put od početnika do sada već ozbiljnog pčelara i poznavaoca pčelarstva.. Njegov broj pčelinjih društava se konstantno,iz godine u godinu,uvećavao,pa je sada premašio cifru od 50 društava.Inače,teritorija Bihora je po svojim geografskim i klimatskim uslovima veoma pogodna za pčelarstvo,a činjenica da na teritoriji Bihora ne postoji industrija ili neki drugi izvor zagadjenja još više ide u prilog tome i daje na značaju.O ljekovitim svojstvima meda nećemo govoriti,jer sam siguran da smo svi u dobroj mjeri upoznati sa tim.

Ali ovde postoji i ekonomska računica,koja,sobzirom na cijenu meda,na potražnju koja premašuje ponudu,uz naravno pogodne klimatske uslove i pravilno tretiranje pčelinjaka,nije nimalo zanemarljiva... Kao dokaz svega ovog rečenog je i formiranje Udruženje pčelara BIHOR 2010.godine.Trenutno je u udruženju preko 60 pčelara sa teritorije Bihora,a postoji i veliki broj onih koji još nisu učlanjeni,a vrlo je važno napomenuti da mladi pčelari čine najveći broj članova udruženja... U nadi da će ova priča zainteresovati i podstaći još veći broj ljudi da počne da se bavi pčelarstvom i proizvodnjom meda,koji je svakako jedan od brendova Bihora...