Unosan biznis - koke nosilje

Da i u vremenima globalne ekonomske krize i nedostatka zapošljenja, čovjek sa idejom i voljom za rad,može napraviti puno taga dobrog i obezbijediti sebii porodici kvalitetne uslove života,pokazuje primjer poljoprivrednog gazdinstva,farme koka nosilja, Korać iz Petnjice.

 

Nešto što je 2006.godine počelo kao dopunski posao,u kratkom vremenskom periodu je preraslo u osnovno zanimanje i unosan biznis... Svaki početak je težak,tako i ovaj.. Farma koja je 2006.godine počela kao usputni posao i imala 800 koka nosilja,smještenih u nedovoljno opremljeni objekat i stari tip mehaničkih kaveza,već 2008.godine prerasta u modernu farmu sa preko 1000 koka nosilja i automatizovanim kaveznim sistemom.

Sve ovo nije bilo moguće bez značajnih finansijskih ulaganja,koja nisu bila mala,ali uz bezrzervnu pomoć svoje braće,Eška i Erka,iz dijaspore,vlasnik farme Sead Korać je uspio da ideju sprovede u djelo.Trenutni kapacitet farme je oko 900 jaja dnevno,što ne zadovoljava potrebe tržišta,sobzirom da je plasman proizvoda na teritoriji Petnjice i opština Berane i Rožaje.Imajući u vidu da postojeći objekti imaju kapacitet od 4500 koka nosilja,ne čude ni planovi vlasnika o povećanju jata,odnosno proširenju kapaciteta na 3000 koka nosilja.

S tim u vezi su i planovi o zaokruživanju procesa proizvodnje,na način što bi se na nekoliko hektara zemljišta zasijao kukuruz i tako obezbijedila hrana za potrebe farme,dodatno bi se smanjili troškovi nabavke hrane a samim tim i cijena finalnog proizvoda,a otvorio bi se i prostor za par novih radnih mjesta...

Svi ovi planovi ohrabruju ali i iziskuju novčana ulaganja,pa se svi zajednički,i dijaspora i domovina,moramo potruditi da u novoj opštini stvorimo povoljan ekonomski ambijent koji bi podstakao mlade ljude da ulažu u proizvodnju...