Počeli radovi u Petnjici - organizatori aktivni gradjani

U organizaciji Bošnjačke Stranke Crne Gore, opštinski odbor Petnjica i DOO "Isko-kom" vlasnika Isada Muratovića iz Petnjice, počelo čišćenje korita potoka koji se nalazi u neposrednoj blizini samog centra Petnjice. Ukupna vrijednost radova prema navodima izvodjača je oko 1 500 eura. Inače,usled loših vremenskih uslova i velike količine padavina došlo je zatrpavanja korita velikom količinom pijeska, što je prouzrokovalo začepljavanje i akumulaciju vode.

 


Ovo korito je i predhodnih godina u nekoliko navrata čišćeno iz istog razloga,pa se dolazi do zaključka da je napravljeno nekoliko propusta u izradi istog i da bi se možda trebalo pronaći neko trajnije rješenje ovog problema,da se nebi iz godine u godinu ponavljao isti problem. Ideja čišćenja je za svaku pohvalu, jer je korito u svojoj cjelokupnoj dužini popločano kamenom što mu je davalo poseban i prijatan izgled, a usled taloženja pijeska to je narušeno i izgledalo je potpuno zapušteno. Nadam se da ovo neće biti izolovana akcija i da ćemo u narednom periodu puno više govoriti o pozitivnom djelovanju na području Bihora,kako od strane političkih organizacija,tako i od strane privatnika i svih onih kojima je stalo da Bihor bude prijatnije mjesto za življenje ...