Program podrške i kreditiranja Investiciono-Razvojnog Fonda

Danas je u Petnjici predstavljen program podrške i kreditiranja Investiciono-Razvojnog Fonda,za 2014.godinu...

Prije samog predstavljanja Fonda u velikoj sali Doma Kulture u Petnjici,predstavnici Investiciono - Razvojnog fonda su obavili radni sastanak sa Predsjednikom opštine Petnjica,gospodinom Samirom Agovićem i Predsjednikom skuptine opštine Petnjica,gospodinom Adnanom Muhovićem i nekolicinom privrednika iz Petnjice...O detaljima razgovora na radnom sastanku pitali smo Predsjednika opštine Petnjica,gospodina Samira Agovića,koji nam je rekao sledeće:
"Imali smo zadovoljstvo da danas razgovaramo sa predsjednikom odbora direktora IRF-a Zoranom Vukčevićem te članovima odbora,Damirem Rašketićem i Jonuzom Mujevićem.U otvorenom razgovoru konstatovali smo da program kreditiranja je sadržajan i nudi šansu svim potencijalno zainteresovanim za više sektora razvoja.Za nas i naše građane je posebno interesantno da fond nudi različite forme finansijske podrške za ciljne grupe:mladi,žene,početnici u biznisu itd.Takođe, pripremljene su dodatne kreditne linije i finansijska podrška za refinansiranje, za trajna obrtna sredstva.Sa aspekta lokalne uprave ističem da je jako važno što su u fondu predvidjeli i kreditnu liniju koja je namjenjena opštinama za razvoj infrastrukture , kao i zaštitu životne sredine.Nakon radnog sastanka organizovana je prezentacija programa kreditiranja za brojne zainteresovane Petnjičane.Posle ove prezentacije, obišli smo aktivne preduzetnike i poljoprivrednike, a sve sa cijljem ostvarivanja što bolje saradnje na relaciji IRF-a, lokalna uprava, preduzetnici i poljoprivredni proizvođači.Podržavam strategiju rukovodećih ljudi u fondu, da žele da njihova institucija ide do klijenata, i na taj način svoj program predstavlja bukvalno svim zainteresovanim.Od ove posjete očekujem nova radna mjesta što je svakako najpriorijetniji cilj našoj novoformiranoj Opštini."

Nakon radnog sastanka i prezentacije u Petnjici,predstavnici Investiciono-Razvojnog fonda su obišli nekoliko poljoprivrednih proizvodjača,ugostitelja i uspješnih preduzetnika sa teritorije Bihora...