Evropska dijaspora Crne Gore jedinstvena za vraćanje statusa Opštine Petnjica

Povodom vraćanja statrusa opštine Petnjici središtu Bihora  

EVROPSKA DIJASPORA CRNE GORE JEDINSTVENA PO PITANJU VRAĆANJA STATUSA OPŠTINE PETNJICI

Razgovarao: Faiz Softić

Predsjednik EDCG mr Munir Ramdedović ističe da je pitanje statusa opštine Petnjici, po svim izgledima, završen posao i da su ostale još samo formalnosti do konačnog priznanja. 

Inače, Munir Ramdedović je magistar ekologije, diplomirao u Kosovskoj Mitrivici, a magistrirao na univerzitetu u Briselu. Rođen je 1967. godine u selu Lagatori u neposrednoj blizini buduće opštine Petnjica.

 

 F. S. Gospodine Ramdedoviću, Vi ste prvi Bošnjak na mjestu predsjednika Evropske Dijaspore Crne Gore, pa Vas najsrdačnije molimo recite kako je došlo do Vašeg izbora i jeste li imali podršku baze, odnosno svecrnogorske dijaspore.

Bilo je to krajem maja 2011. godine u Podgorici. Kandidovao sam se na inicijativu mojih saradnika iz Luksemburga, koji su vjerovali da mogu lično puno doprinijeti funkcionalnosti ove institucije. Moram istaći da mi je najveću podršku ukazao g. Alija Sijarić. Na izbornoj skupštini sam imao podršku od velikog broja svih udruženja, jer su se pojedini moji protiv-kandidati povukli prije glasanja a onda je apsolutna većina glasala za moju kandidaturu. EDCG je tada brojila dva ili tri bošnjačka udruženja, a danas ih je vise od 10 među  40 udruženja koja okuplja EDCG iz 19 država Evrope.F.S. Šta znači bit predsjednik EDCG, i je li to velika obaveza. Imate li neprilika obavljajući tu funkciju, kakvi su Vam planovi i šte ste do sada realizovali, a koji su to projekti “na čekanju

Za mene je obaveza, odgovornost a usto i veliki ponos biti predsjednik EDCG. Za sada sam zaista zadovoljan saradnjom svih članica, jer sam u svim projektima naišao na veliku podršku i razumojevanje kod svih crnogorskih udruženja, izuzev onih koji okupljaju članove iz mjesta koje nam je zajednički zavičaj. Što nije ništa novo i neobično – jer čovjek ima najmanju cijenu baš među onim svojim najbližim, što je apsurd.    

 
 Mr. Munir Ramdedović
                                                            
Smatram da jedino zajedno možemo uz saradnju sa državnim institucijama ostvariti željene rezultate. Zato, koristim priliku da pozovem sva udruženja da se prikljuce EDCG.


Moj najveći uspjeh u karijeri je organizovanje prvog samita EDCG, koji se održao u Petnjici, gde  su došli brojni predstavnici udruzenja i Vlade Crne Gore a koji do tada nikada  nijesu posjetili Petnjicu. Samit se odrzao 31- og jula 2011. godine. Zatim drugi samit u Budvi koji se održao 05.08.2011. EDCG je pokrenula akciju “Za Srećnije Djetinjstvo” koja je još u toku i kojo su se pridružila više od 20 udruženja. EDCG je takodje inicirala i posredovala u prevodu istorije Crne Gore na francuski jezik koju su napisali prof. Dr Šerbo Rastoder i Dr. Živko Andrijašević a preveo je prof Aleksandar Le Comte Bogavac porijeklom iz Bihora a rođen i živi u Parizu.

EDCG priprema i samit svjetske dijaspore Crne Gore koji bi trebao da se održi karajem maja sledeće godine u Podgorici, kad će se pripremati i izborna skupština EDCG.

EDCG će raditi na sazivanju trećeg samita EDCG koji bi se mogao odrzati naredne godine u Luksemburgu.
U maju je održana i skupština gde su predstavnici EDCG posjetili i visoke institucije Crne Gore, među kojima Predsjednika Vukanovića, kabinet premijera Lukšića, i Ministre Husovića i Sekulića i na tim skupovima se diskutovalo o svim vidovima saradnje kao i potrebama države Crne Gore prema dijaspori.

F.S. Trenutno najaktuelnije pitanje zavičaja iz kojeg dolazite, a i EDCG je vraćanje Petnjici statusa opštine – šta to znači za Vas?


To je, po svoj prilici, skoro pa završen posao. U razgovoru sa brojnim predstavnicima članica EDCG konstatovao sam da svi podržavaju borbu Petnjičana, koji rade da bi se vratio Petnjici status opštine, a ujedno su ubijeđeni da opština Petnjica može da funkcioniše kako administrativno tako i ekonomski.

F.S. Koja bi bila uloga dijaspore Crne Gore u samom početku funkcionisanja, budući da je svaki početak, a pogotovu ovaj, itekako težak?


Dijaspora Crne Gore je moćna; i materijalno i intelektualno, i doprinos dijaspore će biti vaoma značajan tj. presudni za opstanak nase opštine. Kao što se često kaže da postoje još 4 Petnjice u dijaspori. Taj potencijal se može iskoristiti i valorizovati samo kroz iskreno partnerstvo i zajednički rad sa predstavnicima lokalnih organa. Nova generacija dijaspore je vrlo obrazovana u sbvakom smislu – imaju evropska i svjetska znanja i iskustva, i to iskustvo stečeno širom Svijeta, ukoliko se nađe modus da se prenese i jedan mali dio u našu novu opštinu – ona može za kratko vrijeme doživjeti ubrzan razvoj, kako ekonomski tako i  infrastrukturalni, koji bi mnogo značio za zaustavljanje omladine na tom prostoru. Našao bi se i najprikladniji način kako iskoristiti  brojne prirodne resurse i potencijale ovog regiona na kojima se do sada nije radilo ili sasvim malo.


F. S. Često čujemo kako je dijaspora jako vazna za razvoj sjevera Crne Gore ali u razgovorima sa pojedinim predstavnicima opštinskih institucija i pojedinim intelektualcima Crne Gore, oni smatraju da je dijaspora malo investirala i  učestvovala u razvoju svoje zemlje?


Znate, svijest i zvaničnika i cjelokupnog stanovništva ovog kraja je na tom nivou da oni očekuju da dijaspora sav capital koji želi da investira jednostavno njima prepusti i da oni rukovode njihovim kapitalom. Međutim danas je dijaspora sazrela i želi da investira u konkretne projekte i da bude ravnopravni partner u investicijama, te da se prethodno  razradi biznis plan sa predviđenim doprinosom za kraći i za duži period tj. apsolutna finansijska transparentnost. Taj region se sastoji od ogromnog potencijala koji bi puno značio u dopinosu i finkcionalnošću buduće opštine.

F. S. Vi kao da ne vjerujete u iskrenost lokalnih institucija?

Vjerujem, i ubijeđen sam da će svi raditi za zajednički interes i razvoj regiona Bihor, kako naši politički predstavnici tako i mi iz dijaspore, ali brojne države i evropske institucije su investirale za razvoj sjevera Crne Gore, na primjer samo je Luksemburg izdvojio u poslednjih 10 godina više od 20 milona € za razvoj sjevera i posebno za očuvanje stanovništa na tom regionu. Međutim  ja smatram da se ipak radi o značajnim finansiskim sredstvima koja su utrošena pod firmom  razvoja Bihora, a na građanima je da sami ocijene koliko su ta sredstva doprinijela poboljšanju životnih uslova u njihovoj sredini.

F.S. Dvadeset miliona € to je golema cifra, da li ste sigurni da su baš tolike bile investicije u razvoj CG?

Dvadeset milona € su samo bezpovratne investicije koje je uložio mali Luksemburg u poslednjih 10 godina, ukoliko se uzmu u obzir druge države i evropske finansijske institucije, finansijska sredstva koja su namijenjena  razvoju regiona Buhora su znatno veća i to govore oficijelni podaci.
    
F. S. Da li je, po Vašem saznanju, Dijaspora CG voljna još konkretnije ulagati u CG?

Dijaspora će direktno pomoći sve projekte koji su od zajedničkog interesa za razvoj Crne Gore a posebno Bihora, ali mi u dijaspori imamo mogućnost da konkurišemo kod evropskih institucija i sa njima u saradnji bi se realizovali određeni projekti. Napominjem da je Crne Gora  zadržana kao država koju treba pomagati još narednih 10 godina u održivom razvoju a posebno njeni nerazvijeni regioni, a to je sjever,  ali se moraju elaborirati konkretni projekti.

F. S. Vaš prvi projekat koji bi se trebao i mogao realizovati za razovoj u opštini Petnjica?

Putni pravac Bioča – Petnjica, i to dvije saobraćajne trake, i taj predlog sam lično diskutovao sa nerezidentnim Ambasadorom Luksemburga za Crnu Goru gospodinom Leona Delvau koji predstavlja Ministarstvo kooperacije Luksemburga i on mi je konkretno rekao da bi minstarstvo za kooperaciju Luksemburga taj projekat podržalo u više miliona €, ali je potrebno prvenstveno predstaviti elaborate i predprojekat, a i evropski investicioni fond bi sigurno odobrio značajna sredstva. Zatim podršku bi dobili i projekti za izgradnju mini hidro centrala koje bi se mogle sagraditi na rijekama Bihora kao i vjetrenjače. Izradnja industrijske zone u Petnjici,  bi naišla na veliku podršku dijaspore, jer bi pored evropskih partnera konkretni projekti privukli i zainteresovali i dijasporu.

F. S. Znači, Vi smatrate da  nije problem finansiranje i samofinansiranje buduće opštine Petnjica?

U to uopšte ne sumnjam u samofinansiranje buduće opštine Petnjice!
Na kraju ću zaključiti sa konstatacijom da Petnjica treba da ostvari svoja prava koja su joj zakonom i ustavom Crne Gore zagarantovana. A to je da joj se vrati oduzeti status opštine, jer bi sa time ujedno i nestala migracija stanovništva ovog regiona. Ujedno je ovo prilika i obaveza za političke predstavnike Bihora da reaguju, jer bi to bio dokaz da bihorski narod ne živi u kolektivnoj zaslijepljenosti, suspendovanog režima bez ikakve moralne i političke odgovornosti onih koji nas godinama predstavljaju. U ovom trenuku na prostoru Bihora jača svijest da politička odgovornost treba da bude intezivnija i da političari koji nas prestavljaju  izvrše obavezu koju nam uporno ponavljaju i obećavaju uoči svih izbora. Dijaspora Bihora zahtijeva od nasih političkih prestavnika da VRATE PETNICI STATUS OPŠTINE, jer je to njihov dug i obaveza  prema svom narodu.


  F. S.Hvala na razgovoru i – vidimo se, ako Bog da, u opštini Petnjica!


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj