Opština Petnjica - oživljavanje Bihora

 

Piše:Velija Murić

Gradjani Petnice su ranije administrativno bili organizovani kao Opština.

Kakav i koliki značaj je imao taj status, suvišno je posebno naglašavati ali se ipak mora ustvrditi: zamro je privredni život, ostvarivanje svih gradjanskih prava je dislocirano, izgubljena je neposredna veza sredine sa republičkim centrom, izgubljene su sve druge mogućnostii i ostvarenja u sveukupnom organizovanju i životu gradjana, izgubljen je osobeni identitet sredine, kulturne i druge vrijednosti a što je najpogubnije najmanje dvije trećine gradjana je skoro nepovratno otišlo da traži egzistenciju tamo gdje se ona teško nalazi.

Sve su ovo atributi koji potvrdjuju da je status Opštine Petnica, neopravdano ili pak bolje rječeno državnim dekretnom oduzet. Koji su bili interesi da se tako postupi prema jednom narodu i sredini koja je od davnina bila centar življenja jedne velike regije, dakle znatno šire od današnjih oko 25 sela petnjičkog kraja, može se samo predpostaviti. Valjda je to bio trend da se ide djonom na i onako iznureni i marginilizovan narod kome su zavisno od političkog perioda davana različita nacionalna imena a kad-kad i oduziman nacion. Na žalost i u ovom vremnu postupalo se selektivno - tamo gdje i nije bilo neke nasušne potrebe, osnivane su nove Opštine i to bez ikakvog državnog otpora. No kada je u pitanju Petnica i interes gradjana toga kraja, čine se smišljenje i očigledne državne i političke opstrukcije a legitimni zahtjev gradjana uz argumentovanu potvrdu o ispunjenju svih uslova koji zahtjev opravdavaju, to njihovo pravo se veoma često upotrebljava kao sredstvo obračuna u političkim razračunavanjima pozicije i opozicije da bi se u konačnom zahtjev gradjana marginalizovao do mjere nivoa "pustih želja".

Najbolji primjer vješte manipulacije gradjana je tvzv. neobavezni referendum, koji je kao i uvijek namamio gradjane na tanak led. Htjelo se rjeći "eto mi ćemo vam dati Opštinu", ili na kraju "pa mi smo se samo malo našalili, rezultati referenduma ne obavezuju". Upravo ove okolnosti i sve što se dogadjalo u onoj prvoj i drugoj Jugoslaviji, te i u ovoj Crnoj Gori, obavezuju gradjane Petnice uključujući i samosvjesnu i drobro orgazovanu dijasporu da samosvjesno, hrabro i složno konačno uzmu stvar u svoje ruke. Petnica sa svojom dijasporom ima svoje zdravo-misleće kolektivno tijelo, izuzetno obrazovane pojedince sa autoritetom ljudi sposobnih da profilišu svoj ljudski i svaki drugi identitet. Sve to čini dobru osnovu za dijalog do konačnog ostvarenja cilja. U tom smislu, mada u političkom smislu razbijeni ili pak  u smislu gradjanskog jedinstva dezorijentisani, veliku nadu i oslonac doživljavaju od svoje dijaspore koja je njihov neodvojivi dio ili pak bolje rječeno specifičan motiv kada se traži i obrazlaže potreba osnivanja Opštine Petnica.

Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava i ja kao osvjedočeni borac za ostvarivanje ljudskih prava u svim segmentima toga pojma, svesrdno podržavam ideju i potrebu osnovanja Opštine Petnica, radi čega sam i jedan od potpisnika peticije koja je radi toga podijeta i potpisana od gradjana Crne Gore. U tom smislu stojim na raspolaganju ne samo gradjanima Petnice već i našoj dijaspori, da u granicama svojih ljudskih i stručnih referensi, dam poseban doprinos na putu ostvarivanja toga cilja.

S osobitim poštovanjem,

Velija Murić, adv.