Zašto: " Evropa za opštinu Petnjica" ?

 


Piše: Mijaz Ramdedović


Zadovoljstvo je znati da su stanovnici Bihora kako oni u Bihoru tako i ovi iz Dijaspore dali svoj ogromni doprinos na REFERENDUM za povratak statusa opštini Petnjici  04.08.2012 godine i da se na referendumu  od 6.266 gradjana sa pravom glasa izjasnilo  4.674 lica, što predstavlja 74,59%  gradjana Crne Gore stanovnika Bihora. Od toga su 99,32%  bili za Opstinu Petnjicu.

Petnjica - centar Gornjeg BihoraPriredio:  Hadrović Dr Šemsudin

Gornji Bihor, sa svojim administrativnim centrom, mjesnom kancelarijom u Petnjici se proteže na 174  kvadratna kilometra, koja pokrivaju 27 naselja i 7 mjesnih zajednica koje pripadaju opštini Berane. Ovaj se prostor naziva i Petnjički kraj .