Petnjica i zvanično ponovo opština

Ponovo opština
 


Skupština je odlučila da Petnjica bude opština, kako je predviđeno izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji. Poslanici ipak nijesu imali sluha za amandmane SNP koji je tražio da se precizira razgraničenje sa Beranama, kao i da se, osim u Petnjici, organizuju novi lokalni izbori u Beranama.

Predstavnik predlagača Rifat Rastoder (SDP) kazao je da su ta rješenja već konsituisana u zakonu, te da bi njihovo eventaulno prihvatanje dovelo u pitanje saglasnot koja je postuignuta o njegovom usvajanju.

“Predloženi amandnani ne zadiru u cilj zakona a to je osnivanje opštine Petnjica, niti se može reći da će dovesti u pitanju saglasnost, ali njihovim neprihvatanjem dovodite u pitanje prakstičnu primjenu zakona”, poručio je Neven Gošović (SNP).Ni poslanicima Pozitivne nije bilo jasno zbog čega su amandmani SNP-a neprihvatljivi.

“Pozitivna je glasala za zakon ne zbog predlagača već zbog građana”, poručila je Azra Jasavić iz Pozitivne.

Nakon što su njihovi amandmani odbijeni, jedino su predstavnici SNP bili uzdržani prilikom glasanja o dodjeljivanju statusa opštine Petnjici.

Izvor:Vijesti