Sastanak u Skupstini Crne Gore

 
Munir Ramdedović:
 
"Dijaspori obecana, zastupljenost u parlamentu, pravo glasa u dijaspori, i popis dijaspore koji je izostao 2011 godine kao i od 2014. godine konzulat Crne Gore u Luksemburgu! Zahvaljujemo se drzavnim institucijama Crne Gore sto su poceli na dijaspooru da posmatraju kao na ravnopravnog partnera! I ne zaboravimo da se zahvalimo svima iz dijaspore koji daju veliki doprinos za resjavanju kljucnik pitanja vezana za dijasporu i na najbolji moguci nacin prestavljaju cradjane Crne Gore u drzavama u kojima zive...".

 

 

 Na veoma konstruktivnom sastanku, prvom ove vrste od konstituisanja Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, predśednik Miodrag Vuković je istakao značaj organizovanja sličnih susreta u cilju približavanja i povezivanja mnogobrojne dijaspore iz Crne Gore sa matičnom državom. Vuković je kazao da je nužno prepoznati potencijal doprinosa “druge Crne Gore koja postoji van granica Crne Gore”. On je podśetio da je Skupština Crne Gore, kao posebno Radno tijelo formirala Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, prepoznajući na taj način važnost pitanja dijaspore Crne Gore.

Svi članovi Delegacije iseljenika uzeli su aktivno učešće u dijalogu sa članovima Odbora, izlažući postojeće probleme organizovanja dijaspore i potrebu uspostavljanja konkretnije komunikacije sa maticom. Oni su apostrofirali da su ljudski, ekonomski i kulturni potencijali dijaspore veliki ali nedovoljno iskorišćeni. Govoreći o potrebi uspostavljanja bliže saradnje, naglašena je neophodnost bolje komunikacije kako bi iseljenici bili integrisani u cjelokupnom društvenom, ekonomskom i političkom životu Crne Gore. Poseban naglasak stavljen je na investicioni potencijal naših iseljenika, koji se još uvijek ne koristi na adekvatan način. Tokom detaljnog predstavljanja izazova i šansi za poboljšanje veza sa dijasporom, bilo je riječi i o pitanju dvojnog državljastva, o mogućnostima otvaranja konzularnih predstavništa u pojedinim državama, uklanjanju poslovnih barijera, popisu iseljenika i pravljenju precizne baze podataka, kao i o mogućnostima uspostavljanja kulturne i naučne saradnje između Crne Gore i drugih drzava u kojima živi značajan broj iseljenika iz Crne Gore.

Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike iskazali su saglasnost da država mora da prepozna potencijal svoje dijaspore, kao i da su aktivnosti poput formiranja Uprave za iseljenike jedan od konkretnih koraka ka zajedničkom cilju – unapređenju odnosa i jačanju međusobnih veza. Prepoznajući dijasporu kao značajan razvojni, humanitarni i resurs za unapređenje regionalne saradnje kao i saradnje sa zemljema EU i drugim zemljama, istaknuto je da je briga za dijasporu sastavni dio unutrašnje i spoljne politike Crne Gore. Konstatujući pozitivan odnos kada je u pitanju veza Crne Gore i iseljenika, poslanici su istakli da je zajednički zadatak i obaveza izgradnja jedinstvene dijaspore multietničkog i multivjerskog sklada. Takođe, članovi Odbora su upoznali goste da su u toku aktivnosti na koncipiranju i usvajanu Platforme za saradnju Odbora sa iseljenicima koja predstavlja konkretan doprinos ovog radnog tijela Skupštine Crne Gore u rješavanju brojnih pitanja i problema koji se tiču iseljenika iz Crne Gore.

Predstavnici iseljenika i članovi Odbora su zajedničkog stava da sastanak predstavlja osnovu za uspostavljanje saradnje koju treba iskoristiti u cilju uspostavljanja kontinuiteta iste. S tim u vezi, zaključeno je da susreti sa iseljenicima treba da postanu redovna praksa u aktivnostima Odbora.