Vrtić "Radmila Nedić"

Malo pažnje najmladjim stanovnicima naše opštine...

Našoj djeci...

Povod je bilo tradicionalno uručivanje diploma o uspješnom završetku vrtića, koje je obilježeno maskembalom...

01.05.2004. godine organizovan je roditeljski sastanak sa ciljem pokretanja jedne vaspitne grupe vrtića pri JPU vrtić "Radmila Nedić" - Berane, u osnovnoj školi u Petnjici. Dogovoreno je da škola obezbijedi učionicu opremljenu za te namjene, a dječji vrtić iz Berana da obezbijedi vaspitna sredstva. Ubrzo nakon toga UNICEF je sa još nekoliko donatora opremio prostoriju, a februara 2005.godine CARITAS je donirao vaspitna sredstva 01.03.2005. godine vrtić u Petnjici je počeo sa radom a grupa koja je upisana je brojila 20 polaznika, uzrasta od 4 do 6 godina. Prvi vaspitač je bila Senka Adrović koja i danas vodi grupu, pod istim uslovima kao i te 2005.godine.Broj polaznika se iz godine u godinu povećavao, tako da je ova školska godina završena sa 36 djece, a za narednu je već upisano 52 djece. Ovdje treba napomenuti da iako se radi o jednoj grupi isturenog odjeljenja vrtića iz Berana, ona radi po planu i programu Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore, kao i sve ostale predškolske ustanove. Značajno je i to da su i roditelji aktivno uključeni u sve aktivnosti vrtića, a za svaku pohvalu je i saradnja sa upravom Osnovne škole "Mahmut Adrović" iz Petnjice, koja se pokazala kao nesebičan partner u svim aspektima saradnje sa vrtićem svih ovih godina...