Katasterska Opstina Petnjica

 

23.05.2013.godine,počeo je izlaganje katasterskih parcela i nepokretnosti za Katastersku Opštinu Petnjica,koje obuhvata Petnjicu kao jezgro,Laze,Godočelje,Johovice,Paljuh i Lješnicu.Obaveštavaju se svi imaoci prava na posjed zemlje i nepokretnosti za Katastersku Opštinu Petnjica,da se izlaganje vrši u zgradi Uprave za nekretnine u Beranama.Svi imaoci prava iz evidencije su primili poziv za izlaganje sa naznačenim datumom,a oni koji nisu neka se jave kancelariji broj 1 Katasterske Opštine Petnjica.Ovo je idealna prilika da se imovina prevede i upiše na stvarne imaoce prava....

 

 
 
 

Poslove katasterskih izlaganja obavljaju:

 Sead Adrović - predsjednik komisije

 i članovi:

 Ibro Rastoder

Omer Cikotić

Pavić Praščević