Kupujmo bihorsko

Danas ćemo malo govoriti o ekonomiji i o tome koliko je važno da naš zaradjeni novac u najvećoj mjeri ostaje u Bihoru... U foto albumu su predstavljeni trgovinsko-ugostiteljski objekti u samom jezgru Petnjice,ali to je samo jedan dio imajući u vidu da ovakvih objekata u Bihoru ima veliki broj.Svaka mjesna zajednica posjeduje odredjeni broj ovih objekata, lično smatram da ih je premalo,pogotovo u udaljenijim djelovima opštine...

Za nas je karakteristično da zaradjeni novac u najvećoj mjeri trošimo van Petnjice,uglavnom u Beranama,pa tek onda u ostalim opštinama,a jedan dio,uglavnom veresije,ostaje u Petnjici.Ovu svoju naviku moramo promijeniti ukoliko želimo da Bihor napreduje.

Novac je uz ljude glavna pokretačka snaga,znajući koliko je teško u ovim vremenima ekonomske krize doći do novca,vrlo je važno kako taj novac i trošiti.Znam da je teško svaki zaradjeni euro ostaviti u Bihoru,na to utiču razni faktori,ponuda i cijene su svakako najbitniji.

Ali bez obzira na sve,u nekoj odredjenoj mjeri koja nam neće dodatno prazniti džepove,moramo biti lokal patriote, moramo se potruditi da bar ono čije su cijene iste ili približne kupimo u Bihoru.Vjerujte mi da na taj način pomažemo Bihoru, a to je vrlo važno bar u periodu dok ovaj kraj malo ne stane na noge,dok odredjene stvari ne počnu da teku svojim tokom, onda će sve biti lakše.

Do tada moramo cijeniti svoj kraj, čak i favorizovati, zašto da ne ,ipak smo se svih ovih godina borili za to da budemo vlasnici Bihora,pokažimo sada da umijemo biti i gazde, da znamo upravljati. Neko će ovo shvatiti kao praznu priču, ali ekonomska računica je tu, više novca u Bihoru=bogatiji Bihor, to je činjenica,a sa većom količinom novca poboljšavaju se i faktori ponude i cijena, sve je povezano,sve jedno drugo pokreće,tako i mi zajedno treba da pokrećemo Bihor...