Zemljoradnička zadruga

Danas smo posjetili zemljoradničku zadrugu "EKO-MILCH RADMANČICA",vlasnika Rešada Rastodera iz Petnjice.Inače,gospodin Rastoder je jedan od vrlo uspješnih poslovnih ljudi Bihora,naročito u oblasti gradjevinarstva i vlasnik je preduzeća D.O.O.RADMANCI.Razlog posjete je pogon za proizvodnju sira,SIRARA,čije se otvaranje planira za proleće.


Ovaj projekat se radi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Njemačke i Zadružnim Savezom Crne Gore.Ukupna vrijednost projekta je oko 200.000 eura,od kojih je 140.000 eura vrijednost opreme,koja je inače uvezena iz Njemačke,a oko 60 000 eura će biti utrošeno za izgradnju i opremanje potrebnog objekta.Ovdje treba napomenuti da će SIRARA ispunjavati HACCP standard kvaliteta,kao i svi njeni proizvodi.

Za sada je kapacitet sirare 1000 litara mlijeka u jednoj smjeni,ali se planira da se ubrzo taj kapacitet poveća na 2000 litara po smjeni.Proizvodiće se nekoliko vrsta suvih sireva,i to kravljih,ovčijih i kozjih,kao i surutka,a proizvodi će u najvećoj mjeri biti namijenjeni za strano tržište.

Projekat je takodje značajan i za poboljšanje socijalnog ambijenta stanovništva Bihora,jer će se stvoriti prostor za otvaranje novih radnih mjesta sa tendencijom konstantnog povećanja,naravno ukoliko stanje na tržištu bude dozvoljavalo.

Da se u projekat ulazi spremno i planski,pokazuje i činjenica da zadruga posjeduje oko 100 hektara zemlje u Konjskoj rijeci,gdje se nalazi farma koza,trenutno 80 ali sa tendencijom da ih već iduće godine bude 500,farma od 200 ovaca,a pravi se i farma od 20 grla krava muzara,što je svakako jedna ozbiljna sirovinska baza.Naravno da sve ovo za sobom povlači i indirektne pozitivne posledice na lokalno stanovništvo,naročito za proizvodjače mlijeka,jer će sirara vršiti i organizovani otkup od poljoprivrednih proizvodjača iz Bihora.

Svakako projekat vrijedan pažnje i pozitivan primjer kako se od dobre ideje može napraviti kvalitetan projekat i pokrenuti isplativ biznis.