Zemljoradnička zadruga

Zemljoradnička zadruga Vrbica... Lider u proizvodnji organske hrane na sjeveru Crne Gore...


Proizvodnja je veoma bitan faktor razvoja,a naročito proizvodnja hrane.U poslednje vrijeme je poseban akcenat stavljen na proizvodnju organske hrane.Da i opština Petnjica može da parira ostalim opštinama u Crnoj Gori u ovoj oblasti pokazuje primjer Zemljoradničke zadruge Vrbica.
Na ovu temu smo danas razgovarali sa Direktorom zadruge,agroekonomistom,gospodinom Avdulom Adrovićem.

Zadruga je osnovana sada daleke 1984.godine,imala je preko 50 stalno zaposlenih lica,vršila otkup poljoprivrednih viškova,posjedovala veleprodajnu i maloprodajnu mrežu i imala poslovnu saradnju sa preko 110 pravnih subjekata.Zaista impresivni podaci i stanje koje je trajalo sve do početka milionske inflacije koja je zadesila našu zemlju.Nastupila su teška vremena,intenzitet posla je opao a broj radnika se višestruko smanjio,ali zadruga i uprkos svim poteškoćama nije prestajala sa radom.
Od 2000 godine zadruga počinje intenzivnije da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom sjemenskog krompira i počinje njen oporavak.
Prema agendi ekonomskih reformi Vlade Republike Crne Gore,poljoprivredna proizvodnja je odredjena kao prioritet,naročito se ističući proizvodnja zdrave organske hrane,tako da je i Zadruga 2007.godine,upisana u registar proizvodjača Organske hrane za proizvodnju krompira i žitarica zadovoljavajući sve standarde,što dokazuje i činjenica da proizvodnju nadgleda "Monte Organica",firma koja vrši sertifikaciju organske proizvodnje po medjunarodnim standardima.

 • 1
 • 1a
 • 1b

 • 1c
 • 1d
 • 1h

 • 23
 • t10
 • t11

 • t12
 • t24
 • t31

 • t32
 • t6
 • t9Danas Zadruga ima 7 stalno zaposlenih i 70 sezonskih radnika,a ima i lanac od 120 kooperanata(poljoprivrednih proizvodjača).Saradjuje sa Srednjom poljoprivrednom školom "Vukadin Vukadinović",čiji učenici u zadruzi stiču osnovna praktična znanja iz oblasti ratarske i povrtarske kulture kao i rad sa poljoprivrednom mehanizacijom.Dobru saradnju imaju sa Ministarstvom poljoprivrede Crne Gore i Biotehničkim institutom u Podgorici.Prisutni su na svim većim sajmovima u Crnoj Gori i Srbiji i dobitnici priznanja za kvalitet,a učestvovali su i na Medjunarodnom sajmu Organske hrane "BIO-FAH" u Nimbergu.

 • t24
 • t25
 • t26

 • t27
 • t28
 • t29Posjeduju mehanizaciju za obradu,doradu,sjetvu,žetvu,mljevenje,pakovanje,kao i silose za skladištenje žita.Proizvode heljdu(30 tona),raž(100 tona),pšenicu(80 tona),ječam(33 tone),ovas(27 tona),kukuruz(7 tona),krompir(700 tona) i kupus(60 tona),što samo dokazuje činjenicu da su lider u proizvodnji hrane na sjeveru Crne Gore...